Kredyt gotówkowy 4.88/5 (8)

Jakie dokumenty są wymagane przy kredycie gotówkowym?
Dokumenty jakie należy przedstawić przy ubieganiu się o kredyt gotówkowy mogą się nieznacznie różnić w zależności od banku. Podstawowymi dokumentami jakie należy posiadać to dowód osobisty (lub inny dokument potwierdzający tożsamość) oraz zaświadczenie o wysokości uzyskiwanych dochodów.

Kto może otrzymać kredyt gotówkowy?
O kredyt gotówkowy może się starać osoba fizyczna, która spełnia następujące warunki: miejsce zamieszkania w Polsce, posiada pełną zdolność do czynności prawnych, stały dochód (niektóre banki oferują kredyty dla osób pracujących na umowę o dzieło). W przypadku emerytów i rencistów bank wymaga odcinka renty lub emerytury. Dla osób będących w związku małżeńskim, wymagana jest pisemna zgoda współmałżonka. Niektóre banki wymagają też uregulowanego stosunku do służby wojskowej.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze kredytu gotówkowego?
Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na oprocentowanie nominalne. W wielu przypadkach wysokość oprocentowania jest zależna od okresu kredytowania – można się spotkać z ofertami gdzie przy dłuższym okresie kredytowania, oprocentowanie jest wyższe albo wręcz przeciwnie, oprocentowanie jest niższe. W ten sposób banki zachęcają do zadłużania się na jak najdłużej. Kolejnym czynnikiem, który wpływa na oprcoentowanie kredytu gotówkowego jest rodzaj oprocentowania (stałe lub zmienne). Zmienne oprocentowanie jest zależne od wysokości stóp procentowych (WIBOR) – najczęściej stosowane w długich okresach spłaty. Stałe oprocentowanie daje gwarancje, że wysokość raty w całym okresie kredytowania się nie zmieni – stosowane z krótkich okresach spłaty. W umowie kredytowej mogą być zapisy, które mogą zmienić nawet oprocentowanie stałe (np. z powodu wzrostu kosztu itp.), dlatego warto przeczytać dokładnie umowę kredytową. Chcąc obniżyć oprocentowanie kredytu gotówkowego warto pomyśleć o ubezpieczeniu. Niektóre banki obniżają oprocentowanie kredytów z ubezpieczeniem i nie pobierają prowizji za udzielenie takiego kredytu.

Warto pamiętać, że nowa ustawa o kredycie konsumenckim, która weszła w życie 18 grudnia 2011r., wyklucza możliwość pobrania prowizji za wcześniejszą spłatę dla kredytów ze zmiennym oprocentowaniem, natomiast niewyklucza pobrania prowizji jeśli jest to kredyt ze stałym oprocentowaniem.

Decydując się na kredyt gotówkowy, warto przeanalizować ofertę kilku banków.